Category Archives: Van điện từ

Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR

Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR Đế van Festo VABM Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR Đế van [...]

Van điện VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C

Van điện VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C Thông số kỹ thuật van điện từ Festo 3/2-way valve External pilot [...]

Van điện VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L

Van điện VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L Van điện từ festo ren G1/8 Type B1 H1 H2 L1 L2 [...]

Van điện VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C

Van điện VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C Thông số kỹ thuật van điện festo VUVG Van điện từ festo [...]

Van điện VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L

Van điện VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L Thông số kỹ thuật van điện festo VUVG Type B1 H1 H2 [...]

Festo VABA-S6-1-X2-D

Festo VABA-S6-1-X2-D LRPS-1/4-2,5 VABB-S2-2-WT LOE-QS6-D-MICRO VABE-S6-1RZ-G12 MS6-LOE-3/8-U VABE-S6-2RZ-G34 HEP-1/4-D-MIDI VABS-S2-1S-G38-K1 HEP-3/4-D-MAXI VABS-S2-2S-G12-B-C1 LDM1-1/2-D-MAXI-300 VABS-S2-2S-N12-B-C1 DM1-1-D-MAXI-300 [...]

Van điện từ Festo CPVSC1-M5H-K-T-Q3C

Van điện từ Festo CPVSC1-M5H-K-T-Q3C LRS-3/4-D-DI-MAXI CPVSC1-M5H-M-T-Q3 LRB-D-O-MINI CPVSC1-M5H-N-T-Q3O LRBS-D-O-MIDI VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1 LRB-1/4-D-O-K5-MINI VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1 LRB-3/8-D-O-K3-MINI VUVB-S-B42-ZD-Q10-2AC1 [...]

Van điện từ Festo CPVSC1-M1H-N-T-Q3O

Van điện từ Festo CPVSC1-M1H-N-T-Q3O CPVSC1-M1HT-D-T-Q3C MS6-LFM-1/2-AUV-DA CPVSC1-M1HT-J-T-Q3 MS6-LFM-1/2-BRV-DA CPVSC1-M1HT-K-T-Q3C MS9-LFM CPVSC1-M1HT-M-T-Q3 MS9-LFM-G-AUV-DA CPVSC1-M1HT-N-T-Q3O MS9-LFM-G-BUM-HF-DA [...]

Festo MPPE-3-1/2-2,5-420-B

Festo MPPE-3-1/2-2,5-420-B 13292 EV-20/120-5 35966 LR-ZP-P-D-1 35967 LR-ZP-P-D-2 175136 DGPL-40-2400-PPV-A-B-KF-GK-SH 163398 DNC-63-2400-PPV-A-S6 162683 LFR-3/4-D-MIDI 151162 [...]

Van điện từ Festo 566454 VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3

Van điện từ Festo 566454 VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 156878 ADVUL-32-25-P-A 188301 AEVC-80-25-I-P-A 162694 LFR-1/8-D-O-MINI-A 162734 FRC-3/8-D-MINI 18210 [...]

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199