Van điện từ

Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR

Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR Đế van Festo VABM Đế van VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-G18-24-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-8-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-12-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-16-GR Đế van VABM-L1-10HWS2-H-G18-24-GR Đế van VABM-L1-14HWS1-G14-4-GR Đế van VABM-L1-14HWS1-G14-8-GR Đế van VABM-L1-14HWS2-G14-8-GR Đế van VABM-L1-14HWS2-G14-12-GR Đế van VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR Đế …

Read More »

Van điện VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C

Van điện VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C Thông số kỹ thuật van điện từ Festo 3/2-way valve External pilot air supply Normally closed, pneumatic spring return Festo 8041970 Van điện VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C Normally open, pneumatic spring return Festo 8041971 Van điện VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L-EX2C 2x 3/2-way valve External pilot air supply Normally closed, pneumatic spring return Festo …

Read More »

Van điện VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L

Van điện VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L Van điện từ festo ren G1/8 Type B1 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 Van điện VUVG-B14-…-F-1T1L Van điện VUVG-B14-…-F-1T1L-EX2C Van điện VUVG-B14-…-F-1T1L-F1A 14.7 40.9 33.5 107.6 81 66.5 15.1 2.8   Ordering data — Description Part no. Type Sub-base valve G1/8 3/2-way valve External pilot …

Read More »

Van điện VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C

Van điện VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C Thông số kỹ thuật van điện festo VUVG Van điện từ festo 3/2-way valve External pilot air supply Normally closed, pneumatic/mechanical spring return 8041900 VAN ĐIỆN VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C Normally open, pneumatic/mechanical spring return 8041901 VAN ĐIỆN VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C 2x 3/2-way valve External pilot air supply Normally closed, pneumatic spring …

Read More »

Van điện VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L

Van điện VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L Thông số kỹ thuật van điện festo VUVG Type B1 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 Van điện VUVG-B10-…-F-1T1L Van điện VUVG-B10-…-F-1T1L-EX2C Van điện VUVG-B10-…-F1T1L-F1A 10.3 40.7 33 88.6 62 47 14.7 3   Ordering data — Description Part no. Type Sub-base valve M5/M7 3/2-way valve …

Read More »

Festo VABA-S6-1-X2-D

Festo VABA-S6-1-X2-D LRPS-1/4-2,5 VABB-S2-2-WT LOE-QS6-D-MICRO VABE-S6-1RZ-G12 MS6-LOE-3/8-U VABE-S6-2RZ-G34 HEP-1/4-D-MIDI VABS-S2-1S-G38-K1 HEP-3/4-D-MAXI VABS-S2-2S-G12-B-C1 LDM1-1/2-D-MAXI-300 VABS-S2-2S-N12-B-C1 DM1-1-D-MAXI-300 VABS-S4-1S-G14-K2 MS6-LDM1-1/4-P20 VABS-S4-2S-G18-R3 PDAD-73-G1/2 VABV-S2-2S-G12-T2 FRM-Y-D-MINI VABV-S4-2S-G18-2T1 FRM-Y-D-MIDI IAP-04-D-3 FRZ-D-MICRO VIGK-04-D-3 S12-LWS VMPAL-AP-10-QS1/4″-2 DPA-100-10-A VMPAL-AP-10-QS5/32″-1 DPA-40-16-CRVZS2 VMPAL-AP-10-QS6-2 DPA-63-16-A VMPAL-AP-14-QS1/4″-1 PAGN-26-145P-P10 VMPAL-AP-14-QS5/16″-2 PAGN-40-145P-P10 Đại lý Festo VABA-S6-1-X2-D  | Nhà phân phối Festo VABA-S6-1-X2-D  | Festo VABA-S6-1-X2-D

Read More »

Van điện từ Festo CPVSC1-M5H-K-T-Q3C

Van điện từ Festo CPVSC1-M5H-K-T-Q3C LRS-3/4-D-DI-MAXI CPVSC1-M5H-M-T-Q3 LRB-D-O-MINI CPVSC1-M5H-N-T-Q3O LRBS-D-O-MIDI VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1 LRB-1/4-D-O-K5-MINI VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1 LRB-3/8-D-O-K3-MINI VUVB-S-B42-ZD-Q10-2AC1 LRB-3/8-D-O-K2-MIDI VUVB-S-B42-ZD-Q6-1C1 LRB-1/2-D-7-O-K4-MIDI VUVB-S-B42-ZD-Q8-3AC1 LR-1/8-DB-7-MINIG1/8 VUVB-S-M32C-AZD-Q10-2AC1 MS4-LR VUVB-S-M32C-AZD-Q6-1T1L MS6-LR VUVB-S-M32C-AZD-Q8-3AC1 MS6-LR-1/2-D6-AS-Z VUVB-S-M32U-AZD-Q10-1C1 MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS VUVB-S-M32U-AZD-Q4-2AC1 MS12-LR-G-PO VUVB-S-M32U-AZD-Q8-1C1 MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD VUVB-S-M32U-AZD-QX-2AC1 MS6-LRB-1/2-D7-AS VUVB-S-M42-AZD-Q10-3AC1 MS6-LRP-3/8-D4-A8 VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 MS6-LRP-1/2-D5-A8 VUVB-S-M42-AZD-QX-2AC1 LRP-1/4-0,7-EX4 Đại lý van điện từ Festo CPVSC1-M5H-K-T-Q3C  | Nhà phân phối van …

Read More »

Van điện từ Festo CPVSC1-M1H-N-T-Q3O

Van điện từ Festo CPVSC1-M1H-N-T-Q3O CPVSC1-M1HT-D-T-Q3C MS6-LFM-1/2-AUV-DA CPVSC1-M1HT-J-T-Q3 MS6-LFM-1/2-BRV-DA CPVSC1-M1HT-K-T-Q3C MS9-LFM CPVSC1-M1HT-M-T-Q3 MS9-LFM-G-AUV-DA CPVSC1-M1HT-N-T-Q3O MS9-LFM-G-BUM-HF-DA CPVSC1-M1LH-D-T-Q3C MS9-LFM-3/4-AUM-DA CPVSC1-M1LH-J-T-Q3 MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C MS9-LFM-3/4-BUV-DA CPVSC1-M1LH-M-T-Q3 MS9-LFM-1-AUV CPVSC1-M1LH-N-T-Q3O MS9-LFM-1-BUM-HF CPVSC1-M4H-D-T-Q3C MS12-LFM-G-BUV CPVSC1-M4H-J-T-Q3 MS4-LFP-C CPVSC1-M4H-K-T-Q3C MS9-LFM-B CPVSC1-M4H-M-T-Q3 LFMAP-1/4-H CPVSC1-M4H-N-T-Q3O LFMBP-3/4-H CPVSC1-M5H-D-T-Q3C LR-M7-D-O-7-MICRO-B CPVSC1-M5H-J-T-Q3 LRS-1/2-D-7-DI-MAXI Đại lý van điện từ Festo CPVSC1-M1H-N-T-Q3O | Nhà phân phối van điện …

Read More »

Festo MPPE-3-1/2-2,5-420-B

Festo MPPE-3-1/2-2,5-420-B 13292 EV-20/120-5 35966 LR-ZP-P-D-1 35967 LR-ZP-P-D-2 175136 DGPL-40-2400-PPV-A-B-KF-GK-SH 163398 DNC-63-2400-PPV-A-S6 162683 LFR-3/4-D-MIDI 151162 GRLA-M5-PK-4-B 543505 MX-2-1/2-CN 18209 CPV18-GE-MP-8 161977 DGPL-18-60-PPV-A-KF-B 193990 DSNU-20-60-P-A-MH 564212 VUVG-44-M52-AF-G18-1P3 566500 VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 177717 CQD-12/15/18/22 175725 CQO-15 175726 CQO-22 175729 CQSR-18 175730 CQSR-22 156021 ADVU-16-10-P-A-S26 175137 DGP-50-3500-PPV-A-B-GK 123594 LR-D-MAXI 543869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 191986 SMTSO-8E-PS-M12-LED-24 539519 MHA2-MS1H-3/2G-2-K- …

Read More »

Van điện từ Festo 566454 VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3

Van điện từ Festo 566454 VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 156878 ADVUL-32-25-P-A 188301 AEVC-80-25-I-P-A 162694 LFR-1/8-D-O-MINI-A 162734 FRC-3/8-D-MINI 18210 10P-14-6B-MP-R-B-2C3JL+Y 192570 LFMB-D-MIDI 536328 ADN-50-60-I-P-A 161794 DGPL-40-300-PPV-A-KF-B 532883 DNCB-80-780-PPV-A 173189 DSM-6-180-P 153318 QSM-1/8-6-I 153138 QSY-1/8-4 170505 SLF-6-30-P-A 162534 VADMI-300-P 150012 L-PK-6 150015 T-PK-6 18200 10P-10-4C-IC-N-U-MMMM+U 188561 DSEU-20-25-P-A 193159 GRLZ-1/8-QS-8-D 163462 DNC-100-460-PPV-A-KP 163462 DNC-100-470-PPV-A-KP 163462 DNC-100-520-PPV-A-KP …

Read More »