Xi lanh

Xi lanh Festo, đại lý Xi lanh Festo, nhà phân phối Xi lanh Festo

Xi lanh CRDSNU-12-40-P-A

Xi lanh CRDSNU-12-40-P-A Xi lanh CRDSNU-12-10-P-A Festo 8152524 Xi lanh CRDSNU-12-25-P-A Festo 8152525 Xi lanh CRDSNU-12-40-P-A Festo 8152526 Xi lanh CRDSNU-12-50-P-A Festo 8152527 Xi lanh CRDSNU-12-80-P-A Festo 8152528 Xi lanh CRDSNU-12-100-P-A Festo 8152529 Xi lanh CRDSNU-12- 552787 Xi lanh CRDSNU-16-10-P-A Festo 8152548 Xi lanh CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1 Festo 8073759 Xi lanh CRDSNU-16-15-P-A …

Read More »

Xy lanh DFM-16-20-P-A-GF

Xy lanh DFM-16-20-P-A-GF Thông số kỹ thuật Festo DFM-16-20-P-A-GF Centre of mass distance of payload to Joch plate [mm] 50 Đường kính [mm] 20 Piston diameter 16 mm Operating mode actuator unit Joch Dampening P: Elastic silencer rings / plates double-sided installation position arbitrary Guide sliding guide Construction set up …

Read More »

Xi lanh DSNU-20-40-P-A

Xi lanh DSNU-20-40-P-A Xi lanh DSNU-12-10-P-A đại lý DSNU-12-10-P-A festo 19189 Xi lanh DSNU-12-15-P-A đại lý DSNU-12-15-P-A festo 1908255 Xi lanh DSNU-12-20-P-A đại lý DSNU-12-20-P-A festo 1908256 Xi lanh DSNU-12-25-P-A đại lý DSNU-12-25-P-A festo 19190 Xi lanh DSNU-12-30-P-A đại lý DSNU-12-30-P-A festo 1908257 Xi lanh DSNU-12-40-P-A đại lý DSNU-12-40-P-A festo …

Read More »

Xi lanh DSNU-25-400-PPV-A

Xi lanh DSNU-25-400-PPV-A Xi lanh DSNU-25-400-PPV-A đại lý DSNU-25-400-PPV-A Festo 35193 Xi lanh DSNU-25-500-PPV-A đại lý DSNU-25-500-PPV-A Festo 35194 Xi lanh DSNU-32-25-PPV-A đại lý DSNU-32-25-PPV-A Festo 196020 Xi lanh DSNU-32-40-PPV-A đại lý DSNU-32-40-PPV-A Festo 196021 Xi lanh DSNU-32-50-PPV-A đại lý DSNU-32-50-PPV-A Festo 196022 Xi lanh DSNU-32-80-PPV-A đại lý DSNU-32-80-PPV-A Festo …

Read More »

Xi lanh DSNU

Xi lanh DSNU Thông số kỹ thuật xi lanh Festo DSNU Xi lanh DSNU-25-500-PPS Festo 559262 đại lý DSNU-25-500-PPS Xi lanh DSNU-25-500-PPS-A Festo 559294 đại lý DSNU-25-500-PPS-A Xi lanh DSNU-25-500-PPV-A Festo 35194 đại lý DSNU-25-500-PPV-A Xi lanh DSNU-25-50-P-A Festo 19221 đại lý DSNU-25-50-P-A Xi lanh DSNU-25-50-PPS Festo 559252 đại lý …

Read More »

Xi lanh DSEU-40-40-P-A

Xi lanh DSEU-40-40-P-A Thông số kỹ thuật xi lanh festo DSEU Xi lanh DSEU-32-320-P-A-MQ Festo 188729 đại lý DSEU-32-320-P-A-MQ Xi lanh DSEU-32-40-P-A Festo 188584 đại lý DSEU-32-40-P-A Xi lanh DSEU-32-40-P-A-MA Festo 188678 đại lý DSEU-32-40-P-A-MA Xi lanh DSEU-32-40-P-A-MQ Festo 188721 đại lý DSEU-32-40-P-A-MQ Xi lanh DSEU-32-50-P-A Festo 188585 đại lý …

Read More »

Xy lanh CLR-32-20-R-P-A-B

Xy lanh CLR-32-20-R-P-A-B CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8 (535490) Thông số kỹ thuật Festo CLR-32-20-R-P-A-B Xi lanh khí Festo CLR-32-20-L-P-A-B Total stroke [mm]: 38 Piston diameter: 32 mm Piston rod thread: M8 Swivel angle: 90 deg ± 2 deg Clamping stroke [mm]: 20 Dampening: P: Elastic silencer rings / plates double-sided installation position: arbitrary …

Read More »

Xi lanh Festo AEVU-40-25-P-A

Xi lanh Festo AEVU-40-25-P-A AEVU-40-5-A-P-A AEVU-40-5-P-A AEVU-50-10-A-P-A AEVU-50-10-P-A AEVU-50-15-A-P-A AEVU-50-15-P-A AEVU-50-20-A-P-A AEVU-50-20-P-A AEVU-50-25-A-P-A AEVU-50-25-P-A AEVU-63-10-A-P-A AEVU-63-10-P-A AEVU-63-15-A-P-A AEVU-63-15-P-A AEVU-63-20-A-P-A AEVU-63-20-P-A AEVU-63-25-A-P-A AEVU-63-25-P-A AEVU-80-10-A-P-A AEVU-80-10-P-A AEVU-80-15-A-P-A AEVU-80-15-P-A AEVU-80-20-A-P-A AEVU-80-20-P-A AEVU-80-25-A-P-A AEVU-80-25-P-A AEVULQ-100-10-A-P-A AEVULQ-100-10-P-A AEVULQ-100-15-A-P-A AEVULQ-100-15-P-A AEVULQ-100-20-A-P-A AEVULQ-100-20-P-A AEVULQ-100-25-A-P-A AEVULQ-100-25-P-A AEVULQ-16-10-A-P-A AEVULQ-16-10-P-A AEVULQ-16-15-A-P-A AEVULQ-16-15-P-A AEVULQ-16-20-A-P-A AEVULQ-16-20-P-A AEVULQ-16-25-A-P-A AEVULQ-16-25-P-A AEVULQ-16-5-A-P-A AEVULQ-16-5-P-A AEVULQ-20-10-A-P-A AEVULQ-20-10-P-A …

Read More »

Xi lanh Festo AEVC-32-5-I-P-A

Xi lanh Festo AEVC-32-5-I-P-A AEVC-40-10-A-P AEVC-40-10-A-P-A AEVC-40-10-I-P AEVC-40-10-I-P-A AEVC-40-25-A-P AEVC-40-25-A-P-A AEVC-40-25-I-P AEVC-40-25-I-P-A AEVC-4-2 5-A-P AEVC-4-2 5-P AEVC-4-5-A-P AEVC-4-5-P AEVC-50-10-A-P AEVC-50-10-A-P-A AEVC-50-10-I-P AEVC-50-10-I-P-A AEVC-50-25-A-P AEVC-50-25-A-P-A AEVC-50-25-I-P AEVC-50-25-I-P-A AEVC-6-10-A-P AEVC-6-10-A-P-A AEVC-6-10-P AEVC-6-10-P-A AEVC-63-10-A-P AEVC-63-10-A-P-A AEVC-63-10-I-P AEVC-63-10-I-P-A AEVC-63-25-A-P AEVC-63-25-A-P-A AEVC-63-25-I-P AEVC-63-25-I-P-A AEVC-6-5-A-P AEVC-6-5-A-P-A AEVC-6-5-P AEVC-6-5-P-A AEVC-80-10-A-P AEVC-80-10-A-P-A AEVC-80-10-I-P AEVC-80-10-I-P-A AEVC-80-25-A-P AEVC-80-25-A-P-A AEVC-80-25-I-P AEVC-80-25-I-P-A …

Read More »

Xi lanh Festo AEVC-12-5-A-P-A

Xi lanh Festo AEVC-12-5-A-P-A AEVC-12-5-I-P AEVC-12-5-I-P-A AEVC-12-5-P AEVC-12-5-P-A AEVC-16-10-A-P AEVC-16-10-A-P-A AEVC-16-10-I-P AEVC-16-10-I-P-A AEVC-16-25-A-P AEVC-16-25-A-P-A AEVC-16-25-I-P AEVC-16-25-I-P-A AEVC-16-5-A-P AEVC-16-5-A-P-A AEVC-16-5-I-P AEVC-16-5-I-P-A AEVC-20-10-A-P AEVC-20-10-A-P-A AEVC-20-10-I-P AEVC-20-10-I-P-A AEVC-20-25-A-P AEVC-20-25-A-P-A AEVC-20-25-I-P AEVC-20-25-I-P-A AEVC-20-5-A-P AEVC-20-5-A-P-A AEVC-20-5-I-P AEVC-20-5-I-P-A AEVC-25-10-A-P AEVC-25-10-A-P-A AEVC-25-10-I-P AEVC-25-10-I-P-A AEVC-25-25-A-P AEVC-25-25-A-P-A AEVC-25-25-I-P AEVC-25-25-I-P-A AEVC-25-5-A-P AEVC-25-5-A-P-A AEVC-25-5-I-P AEVC-25-5-I-P-A AEVC-32-10-A-P AEVC-32-10-A-P-A AEVC-32-10-I-P AEVC-32-10-I-P-A AEVC-32-25-A-P AEVC-32-25-A-P-A …

Read More »