Home / Xi lanh Festo (page 10)

Xi lanh Festo

Xi lanh Festo, đại lý Xi lanh Festo, nhà phân phối Xi lanh Festo

Xi lanh DSBC-63-25-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-63-25-PPVA-N3 63 20 q 2125490 DSBC-63-20-PPVA-N3 q 2126684 DSBC-63-20-PPSA-N3 25 q 1383578 DSBC-63-25-PPVA-N3 q 1383632 DSBC-63-25-PPSA-N3 30 q 2125491 DSBC-63-30-PPVA-N3 q 2126685 DSBC-63-30-PPSA-N3 40 q 1383579 DSBC-63-40-PPVA-N3 q 1383633 DSBC-63-40-PPSA-N3 50 q 1383580 DSBC-63-50-PPVA-N3 q 1383634 DSBC-63-50-PPSA-N3 60 q 2125492 DSBC-63-60-PPVA-N3 q 2126686 DSBC-63-60-PPSA-N3 70 q 2125493 DSBC-63-70-PPVA-N3 …

Read More »

Xi lanh DSBC-63-140-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-63-140-PPVA-N3 1463483 DSBC-63-140-PPVA-N3 1376914 DSBC-40-500-PPSA-N3 2098969 DSBC-50-20-PPVA-N3 2102628 DSBC-50-20-PPSA-N3 1366948 DSBC-50-25-PPVA-N3 1376301 DSBC-50-25-PPSA-N3 2098970 DSBC-50-30-PPVA-N3 2102629 DSBC-50-30-PPSA-N3 1366949 DSBC-50-40-PPVA-N3 1376304 DSBC-50-40-PPSA-N3 1366950 DSBC-50-50-PPVA-N3 1376305 DSBC-50-50-PPSA-N3 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 2102630 DSBC-50-60-PPSA-N3 2098973 DSBC-50-70-PPVA-N3 2102631 DSBC-50-70-PPSA-N3 1366951 DSBC-50-80-PPVA-N3 1376306 DSBC-50-80-PPSA-N3 1366952 DSBC-50-100-PPVA-N3 1376307 DSBC-50-100-PPSA-N3 1366953 DSBC-50-125-PPVA-N3 1376308 DSBC-50-125-PPSA-N3 2098974 DSBC-50-150-PPVA-N3 2102632 …

Read More »

Xi lanh DSBG-160-200-P-N3

Xi lanh DSBG-160-200-P-N3 (2536754) Xi lanh DSBG-160-200-PPVA-N3(2029469) Xi lanh DSBG-160-25-P-N3(2536747) Xi lanh DSBG-160-25-PPVA-N3(2029462) Xi lanh DSBG-160-250-P-N3(2536755) Xi lanh DSBG-160-250-PPVA-N3(2029470) Xi lanh DSBG-160-320-P-N3(2536756) Xi lanh DSBG-160-320-PPVA-N3(2029471) Xi lanh DSBG-160-40-P-N3(2536748) Xi lanh DSBG-160-40-PPVA-N3(2029463) Xi lanh DSBG-160-400-P-N3(2536758) Xi lanh DSBG-160-400-PPVA-N3(2029472) Xi lanh DSBG-160-50-P-N3(2536749) Xi lanh DSBG-160-50-PPVA-N3(2029464) Xi lanh DSBG-160-500-P-N3(2536759) Xi lanh DSBG-160-500-PPVA-N3(2029473) Xi …

Read More »

Festo EGC-80-2274-TB-KF-0H-GK

Festo EGC-80-2274-TB-KF-0H-GK 70 300 w 3012492 EGC-70-300-TB-KF-0H-GK 400 w 3012493 EGC-70-400-TB-KF-0H-GK 500 w 3012494 EGC-70-500-TB-KF-0H-GK 600 w 3012495 EGC-70-600-TB-KF-0H-GK

Read More »

Xi lanh DZF-25-100-P-A

Xi lanh DZF-25-100-P-A 40 164029 DZF-25-40-P-A 161252 DZF-25-40-A-P-A1) 50 164030 DZF-25-50-P-A 161253 DZF-25-50-A-P-A1) 80 164031 DZF-25-80-P-A 161254 DZF-25-80-A-P-A1)

Read More »

Xi lanh DSBC-50-260-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-50-260-PPVA-N3 DNC-50-260-PPVA DSBC-50-210-PPVA-N3 DSBC-50-220-PPVA-N3 DSBC-50-230-PPVA-N3 DSBC-50-240-PPVA-N3 DSBC-50-250-PPVA-N3 DSBC-50-260-PPVA-N3

Read More »

Xi lanh DSNU-25-80-PPV-A

Xi lanh DSNU-25-80-PPV-A 1908260    DSNU-16-20-P-A 19199    DSNU-16-25-P-A 1908261    DSNU-16-30-P-A 1908262    DSNU-16-35-P-A 19200    DSNU-16-40-P-A

Read More »

Xi lanh DSBC-63-50-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-63-50-PPVA-N3 Thông số kỹ thuật xi lanh khí Festo DSBC-63-50-PPVA-N3 Action: Double Rods: Single Bore: 63mm Stroke: 50mm VDMA Standard: 24562 ISO Standard: 6431, 15552 Maximum Operating Pressure: 12 bar Force at 7 bar: 1682 (Retracting) N @ 6 bar, 1870 (Advancing) N @ 6 bar Cushioning Type: …

Read More »

Xi lanh Festo EV-32-5

Xi lanh Festo EV-32-5 Festo EV-15/63-4 Festo EV-20/75-5 Festo EV-20/120-5 Festo EV-20/180-5 Festo EV-15/40-DP Festo EV-15/63-DP

Read More »

Xi lanh ADN-25-10-A-P-A

Xi lanh ADN-25-10-A-P-A ADN-20-5-A-P-A ADN-20-5-A-PPS-A ADN-20-5-I-P-A ADN-20-5-I-PPS-A ADN-20-10-A-P-A ADN-20-10-A-PPS-A ADN-20-10-I-P-A ADN-20-10-I-PPS-A ADN-20-15-A-P-A ADN-20-15-A-PPS-A ADN-20-15-I-P-A ADN-20-15-I-PPS-A ADN-20-20-A-P-A ADN-20-20-A-PPS-A ADN-20-20-I-P-A ADN-20-20-I-PPS-A ADN-20-25-A-P-A ADN-20-25-A-PPS-A ADN-20-25-I-P-A ADN-20-25-I-PPS-A ADN-20-30-A-P-A ADN-20-30-A-PPS-A ADN-20-30-I-P-A ADN-20-30-I-PPS-A ADN-20-40-A-P-A ADN-20-40-A-PPS-A ADN-20-40-I-P-A ADN-20-40-I-PPS-A ADN-20-50-A-P-A ADN-20-50-A-PPS-A ADN-20-50-I-P-A ADN-20-50-I-PPS-A ADN-20-60-A-P-A ADN-20-60-A-PPS-A ADN-20-60-I-P-A ADN-20-60-I-PPS-A ADN-25-5-A-P-A ADN-25-5-A-PPS-A ADN-25-5-I-P-A ADN-25-5-I-PPS-A ADN-25-10-A-P-A đại lý ADN-25-10-A-P-A | xi lanh …

Read More »